TEKNISKA EGENSKAPER

BRYGGAN BÖR LYFTAS UPP INNAN VATTNET FRYSER OCH REKOMMENDERAS INTE SOM EN BÅTHAMN.

VÅRA PROFESSIONELLT SVETSADE BRYGGOR ÄR MYCKET HÅLLBARA OCH DE LÄTTASTE PÅ MARKNADEN.

STOMMARNA FÄSTS SMIDIGT I VARANDRA UTAN SKRUVAR, VILKET GÖR MONTERING OCH DEMONTERING VÄLDIGT ENKELT.

FÖRLÄNGNINGARNA INNEHÅLLER 2 PELARE, SOM GARANTERAR EN STADIG MONTERING. FÖRLÄNGNINGSDELARNA MÖJLIGGÖR LÄNGDJUSTERING SÅ ATT BRYGGORNA PASSAR VARJE STRAND.

BÄNKARNA FÄSTS PÅ RAMEN MED HJÄLP AV BULTAR OCH ÄR ENKLA ATT DEMONTERA VID BEHOV T.EX. PÅ HÖSTEN, NÄR BRYGGAN TAS UPP FÖR VINTERFÖRVARING.

I DE NEDRE DELARNA AV PELARNA FINNS 20CM FÖTTER DÄR EXTRA STÖD KAN FÄSTAS, OM BOTTEN I VATTNET ÄR VÄLDIGT MJUKT.

HÖJDJUSTERINGEN ÄR ENKEL MED HJÄLP AV BULTARNA I BESLAGEN FÖR PELARNA.

BRYGGANS ALLA DELAR OCH ELEMENT ÄR DESIGNADE SÅ ATT EN PERSON KAN ENKELT MONTERA OCH DEMONTERA.

Scroll to Top